1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Розв’язання слабообумовленої системи лінійних рівнянь при визначенні складу легкого бетону

Розв’язання слабообумовленої системи лінійних рівнянь при визначенні складу легкого бетону

В.Ю. Дубницький, В.Г. Нанікашвілі
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглянуто розв’язання слабообумовленої системи лінійних рівнянь, які описують процес визначення складу легкого бетону. Обчислені можливі похибки визначення змінних.