1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Обґрунтування програмних процедур контролю і діагностування для забезпечення необхідної ефективності функціонування цифрових систем

Обґрунтування програмних процедур контролю і діагностування для забезпечення необхідної ефективності функціонування цифрових систем

Є.А. Артеменко, І.Я. Гайворонський, І.М. Клюшников
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджується ефективність різних методів контролю і структурного резервування в забезпеченні відмовостійкості цифрових систем.