1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Збудження хаотичних режимів в автоколивальних системах позаполосними імпульсними сигналами

Збудження хаотичних режимів в автоколивальних системах позаполосними імпульсними сигналами

І.І. Магда, В.Є. Новіков, А.М. Горбань, Р.В. Шаповал
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається проблема порушення хаотичних режимів у радіоелектронних пристроях. При цьому роль ініціатора таких режимів відіграє зовнішній малоамплітудний вплив, що має складну модульовану форму.