1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Контроль геометричних і електричних параметрів силових кабелів за допомогою критеріїв подібності

Контроль геометричних і електричних параметрів силових кабелів за допомогою критеріїв подібності

Б.Т. Кононов, А.О. Нечаус
Анотації на мовах:


Анотация: Показано, що геометричний і електричний критерії подібності, складені для силових кабелів, зв'язані між собою логарифмічною залежністю. Відхилення від даної закономірності розглядаються як ознака конструктивних або технологічних помилок. За цією ознакою виявлені помилки в діючих нормативних документах.