1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Внутрішнє тертя в монокристалах кремнію, що опромінюється альфа-частками

Внутрішнє тертя в монокристалах кремнію, що опромінюється альфа-частками

М.Я. Рохманов, А.К. Гнап
Анотації на мовах:


Анотация: Вивчено залежності внутрішнього тертя , нормального модуля Е, питомого електричного опору  монокристалів p- і n-Si від амплітуди 0 пружної деформації до, після й у процесі опромінення - частками.