1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Помилки виміру координат джерела випромінювання при обробці просторової фазової структури приймаємого рознесеною кореляційно-базовою системою сигналу

Помилки виміру координат джерела випромінювання при обробці просторової фазової структури приймаємого рознесеною кореляційно-базовою системою сигналу

А.Ф. Маслов, Є.С. Рощупкин, О.П. Колодей
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод виміру координат джерел власного випромінювання в пасивній радіолокації, що дозволяє знизити апаратурні витрати. Проведено дослідження помилок визначення координат, одержуваних при вимірі. Проведено перевірку працездатності запропонованого методу.