1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Критерії оцінки ефективності регіональних систем інформаційного обслуговування

Критерії оцінки ефективності регіональних систем інформаційного обслуговування

Є.Є. Малафєєв
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано підхід до оцінки ефективності регіональних систем інтегрального інформаційного обслуговування на підставі запропонованих автором критеріїв. Враховано специфіку функціонального призначення регіональних систем інформаційного обслуговування. Запропонований підхід може стати основою інженерної методики.