1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Редукція зображень, отриманих оптичною системою при її повороті та зсуненні

Редукція зображень, отриманих оптичною системою при її повороті та зсуненні

А.В. Кошель, М.Ю. Пакшин, Д.С. Явтушенко
Анотації на мовах:


Анотация: В статті запропонована математична обробка двох зображень ділянки поверхні, отриманих оптичною системою при її повороті та зсуненні, що дає можливість відновлення адекватного представлення про зображений об’єкт.