1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Метод пізнього зв'язування для формування документів у процесі функціонування інформаційної системи

Метод пізнього зв'язування для формування документів у процесі функціонування інформаційної системи

Л.І. Матюшенко, С.Г. Назаренко, С.І. Карпов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто вимоги і методи формування документів заданого формату. Запропоновано метод зв'язування інформації бази даних і шаблонів документів у процесі функціонування автоматизованої системи. Показано переваги запропонованого методу