1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Постановка і метод рішення задачі управління супроводженням повітряних цілей в системі пасивної локації триангуляційного типу

Постановка і метод рішення задачі управління супроводженням повітряних цілей в системі пасивної локації триангуляційного типу

В.М. Грачов, С.М. Анастасенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається система пасивної локації, що складається з декількох пеленгаторів, у якій реалізований триангуляційний метод визначення координат і супроводу повітряних об’єктів. Проводиться постановка задачі вибору пеленгаторів для супроводу повітряних об'єктів, аналізуються відомі методи її рішення. Пропонується критерій оптимальності і методи рішення задачі, в основі яких лежить забезпечення максимальної інформативності системи