1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Розробка радіометра з компенсацією флуктуацій коефіцієнта підсилення радіометра та вузькосмугової перешкоди

Розробка радіометра з компенсацією флуктуацій коефіцієнта підсилення радіометра та вузькосмугової перешкоди

В.В. Пустоваров
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено синтез радіометра за критерієм статистичної інваріантності до флуктуації коефіцієнта підсилення та вузькосмугової перешкоди, отриманий вираз для визначення відношення сигнал/шум на виході радіометра