1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(23)'2003
  5. Модель і метод рішення задачі оптимізації з’єднань за топологічним критерієм

Модель і метод рішення задачі оптимізації з’єднань за топологічним критерієм

Н.В. Білоус, А.С. Смелякова
Анотації на мовах:


Анотация: Поставлена задача пошуку оптимального шляху у неоднозв’язній області, який при деяких обмеженнях мінімізує даний функціонал і обертає до мінімуму число перехрещень з даною мережею. Запропоновано метод її розв’язання, заснований на топологічній факторизації простору шляхів.