1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(29)'2004
  5. Методика автоматизованого синтезу формалізованих описів знань для розпізнавання повітряних об'єктів

Методика автоматизованого синтезу формалізованих описів знань для розпізнавання повітряних об'єктів

Б.І. Нізієнко, О.В. Шевченко, О.В. Александров
Анотації на мовах:


Анотация: Представлена методика автоматизованого синтезу формалізованих описів знань для розпізнавання повітряних об'єктів, що використовує для формалізації знань про закономірності прояву значень ознак розпізнаних об'єктів нечітких безлічей і інтервалів з використанням багатозначних дискретних значень.