1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(29)'2004
  5. Швидка пірамідальна біномінально-поліадична денумерація

Швидка пірамідальна біномінально-поліадична денумерація

В.В. Баранник
Анотації на мовах:


Анотация: Викладається швидке відновлення біномінально-поліадичних чисел на основі переходу від денумерації по всьому діапазоні значень відновлюваного елемента до денумерації, що враховує відразу кілька можливих значень шуканого розряду.