1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(29)'2004
  5. Синтез оптимальних за критерієм максимуму апостеріорної ймовірності алгоритмів селекції радіовипромінювань при бінарному квантуванні сигналів на виході Фур’є-процесора системи виявлення

Синтез оптимальних за критерієм максимуму апостеріорної ймовірності алгоритмів селекції радіовипромінювань при бінарному квантуванні сигналів на виході Фур’є-процесора системи виявлення

Г.В. Пєвцов, С.О. Галкин
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено метод синтезу оптимальних за критерієм максимуму апостеріорної ймовірності алгоритмів селекції радіовипромінювань за частотними та часовими ознаками після бінарного квантування спектрограм на виході Фур’є-процесора систем аналізу радіовипромінювань.