1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(29)'2004
  5. Використання сильних простих чисел при криптоперетвореннях на еліптичних кривих

Використання сильних простих чисел при криптоперетвореннях на еліптичних кривих

В.М. Федорченко, О.А. Смірнов, Н.С. Гончарко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянутий один з підходів генерації системних параметрів для криптоперетворень на еліптичних кривих. Пропонується методика обчислення простого сильного числа, яка дозволяє зменшити часові витрати на формування цифрового підпису.