1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(29)'2004
  5. Багатокритеріальний вибір проекту логістичної інформаційної системи

Багатокритеріальний вибір проекту логістичної інформаційної системи

В.В. Калачова, Д.В. Сумцов, В.Ф. Третяк
Анотації на мовах:


Анотация: У статті наведений метод багатокритеріального вибору логістичних інформаційних систем за сукупністю техніко-економічних показників. Визначені оцінки узгодженості експертних міркувань, що підвищило ефективність рішень, які приймаються.