1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(11)'2013
  5. До питання про розпізнавання чисельного складу групової маловисотної цілі при локації її над морем за межами дальності прямої видимості

До питання про розпізнавання чисельного складу групової маловисотної цілі при локації її над морем за межами дальності прямої видимості

В.Д. Карлов, Ю.А. Сірик, А.В. Тугай, В.Г. Чернов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проаналізована можливість розпізнавання кількісного складу групової мети, лоцируемой над морем на дальності прямої видимості, що перевищує дальність. В якості ознаки, що дозволяє розпізнати групову мету, запропоновано використовувати зміну (стрибок) параметрів эхо-сигналов. До таких параметрів в радіолокації використовують амплітуду, доплерівське зміщення частоти і фазу відбитого від мети сигналу. З позиції аналізу матриці умовної вірогідності фіксації стрибка параметра сигналу, в роботі розглянуті можливі варіанти побудови пристроїв виявлення кількісного складу групової мети і оцінена їх ефективність залежно від числа параметрів эхо-сигнала по стрибку яких оцінюється кількісний склад групової мети.


Ключові слова: групова ціль, параметри луна-сигналу, матриця умовних ймовірностей, ймовірність потрібної тривоги, ймовірність правильного виявлення