1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(29)'2004
  5. Моделювання трафіку ізольованого пульсуючого джерела

Моделювання трафіку ізольованого пульсуючого джерела

Г.А. Кучук
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано використання класичного розподілу Парето та стійкого розподілу при моделюванні трафіку ізольованого пульсуючого джерела з довгочасною залежністю.