1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(29)'2004
  5. Формалізований опис процесів аналізу і синтезу документів у сфері інформаційного протиборства

Формалізований опис процесів аналізу і синтезу документів у сфері інформаційного протиборства

В.Л. Петров, К.І. Хударковський, С.В. Залкін
Анотації на мовах:


Анотация: У статті пропонується методика формалізованого представлення документа, що заснована на визначенні ядра документа і формуванні його цільової функції.