1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(29)'2004
  5. Задача оптимального управління розподілом однорідних сил та засобів за крітерієм мінімуму середньої сумарної кількості сил противника

Задача оптимального управління розподілом однорідних сил та засобів за крітерієм мінімуму середньої сумарної кількості сил противника

В.Б. Кононов, Ю.І. Кушнерук, О.А. Кононова
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглядається рішення задач оптимального управління розподілом однорідних сил та засобів конфліктуючої сторони за критерієм мінімуму середньої сумарної кількості сил противника за весь період конфліктної ситуації.