1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Ефективність систем селекції рухомих цілей при введенні коректуючого фільтра в тракт обробки луна-сигналів

Ефективність систем селекції рухомих цілей при введенні коректуючого фільтра в тракт обробки луна-сигналів

В.В. Літвінов, В.Й. Климченко, О.А. Малишев, О.В. Очкуренко
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджена ефективність роботи систем СРЦ в РЛС з низькостабільними генераторними приборами при застосуванні в тракті обробки луна-сигналів коректуючого фільтра.