1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Математична модель експлуатації засобів вимірювальної техніки

Математична модель експлуатації засобів вимірювальної техніки

В.М. Чинков, О.І. Піскачов, С.В. Герасимов
Анотації на мовах:

В статті запропонована напівмарківська модель експлуатації засобів вимірювальної техніки та зроблені пропозиції щодо її застосування при визначенні оптимальних параметрів екс¬плуатації засобів вимірювальної техніки.