1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Розробка математичної моделі автогенераторного відслідковуючого фільтру

Розробка математичної моделі автогенераторного відслідковуючого фільтру

В. В. Рапін, С. В. Хуторненко
Системи обробки інформації. — 2005. — № 1(41). — С. 75-80.
УДК 621.373.072.9 + 53.072 : 51
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглянуто одноконтурний автогенератор (АГ), що синхронізовано на основному тоні періодичним полігармонійним сигналом (ППГС), що використовується у відслідковуючому фільтрі. Проведено вибір і обґрунтування методу апроксимації нелінійної характеристики (НХ) підсилюючого елементу (ПЕ), фазового зворотного зв’язку та способу одержання вкорочених рівнянь. Приведено математичну модель при поліноміальній апроксимації НХ, що враховує першу і другу гармоніки сигналу АГ.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Рапін В. В. Розробка математичної моделі автогенераторного відслідковуючого фільтру / В. В. Рапін, С. В. Хуторненко  // Системи обробки інформації. — 2005. — № 1. — С. 75-80.