1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Розрахунок двовимірної моделі дзеркальної антенної системи із затіненням кромки радіопоглинаючими екранами

Розрахунок двовимірної моделі дзеркальної антенної системи із затіненням кромки радіопоглинаючими екранами

В.К. Іванов, Є.О. Рябоконь, А.З. Сазонов, О.І. Сухаревський
Системи обробки інформації. — 2005. — № 1(41). С. 126-134.
УДК 537.86 : 621.396.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропонований метод розрахунку антенної системи, що скла-дається з ідеально провідного нескінченно тонкого дзеркала, та двох радіопоглинаючих екранів, що затіняють його кромки. Проведено низку роз-рахунків характеристик системи ітераційним методом з метою врахування внутрисистемних взаємодій для випадків Е- та Н-поляризації джерела випромінення.


Бібліографічний опис для цитування:
Іванов В.К., Рябоконь Є.О., Сазонов А.З., Сухаревський О.І. Розрахунок двовимірної моделі дзеркальної антенної системи із затіненням кромки радіопоглинаючими екранами. Системи обробки інформації. 2005. № 1(41). С. 126-134.