1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Просторово-частотні функції кореляції хвильового поля у випадково-неоднорідних середовищах

Просторово-частотні функції кореляції хвильового поля у випадково-неоднорідних середовищах

О.М. Стадник, О.О. Можаєв, О.С. Васильєв
Анотації на мовах:


Анотация: На основі методу континуальних інтегралів у теорії поширення хвиль у випадково-неоднорідних середовищах отримані в марківському наближенні замкнуті рівняння для просторово-частотних кореляційних функцій хвильового поля в середовищі з дельта-корельованим полем флуктуацій діелектричної проникненості довільної статистики.