1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Розширений електродинамічний критерій гладкості

Розширений електродинамічний критерій гладкості

Г.В. Єрмаков, Р.В. Воробйов
Анотації на мовах:


Анотация: В статті розглянуто розширений електродинамічний критерій гладкості, який враховує форму кореляційної функції, яка статистично ізотропна шорсткості, та спектр випромінювання, який потрібно ефективно розсіяти.