1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Використання рангової кореляції для оцінки узгодженості групової експертизи

Використання рангової кореляції для оцінки узгодженості групової експертизи

А. А. Попеленко , В. В. Бєлімов , І. В. Норинчак
Системи обробки інформації. — 2005. — № 1(41). — С. 180-184.
УДК 519.816 : 519.22
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті пропонується використовувати рангові коефіцієнти кореляції Спірмена і Кендала для перевірки погодженості експертних даних, представлених у вигляді матриць парних порівнянь.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Попеленко А. А. Використання рангової кореляції для оцінки узгодженості групової експертизи / А. А. Попеленко , В. В. Бєлімов , І. В. Норинчак  // Системи обробки інформації. — 2005. — № 1. — С. 180-184.