1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Використання рангової кореляції для оцінки узгодженості групової експертизи

Використання рангової кореляції для оцінки узгодженості групової експертизи

А.А. Попеленко, В.В. Бєлімов, І.В. Норинчак
Системи обробки інформації. — 2005. — № 1(41). С. 180-184.
УДК 519.816 : 519.22
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті пропонується використовувати рангові коефіцієнти кореляції Спірмена і Кендала для перевірки погодженості експертних даних, представлених у вигляді матриць парних порівнянь.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Попеленко А.А., Бєлімов В.В., Норинчак І.В. Використання рангової кореляції для оцінки узгодженості групової експертизи. Системи обробки інформації. 2005. № 1(41). С. 180-184.