1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Алгоритм оптимального розподілу різнорідних засобів за критерієм мінімуму середньозваженого математичного сподівання при змінних параметрах

Алгоритм оптимального розподілу різнорідних засобів за критерієм мінімуму середньозваженого математичного сподівання при змінних параметрах

В.Б. Кононов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянутий алгоритм рішення задачі оптимального розподілу різнорідних засобів за критерієм мінімуму середньозваженого математичного чекання сумарної кількості основних сил конфронтуючої сторони наприкінці конфліктної ситуації в умовах визначеності і змінних параметрів розподілу сил і засобів оперуючої сторони.