1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Рішення задачі про найменше вершинне покриття в довільних графах

Рішення задачі про найменше вершинне покриття в довільних графах

С.В. Лістровий, А.В. Сидоренко, О.Ю. Ґуль
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі показана можливість побудови поліноміального алгоритму рішення задачі про найменше вершинне покриття в довільних графах і запропонований алгоритм рішення цієї задачі з тимчасовою складністю, що не перевищує О(n3).


Whoops, looks like something went wrong.