1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(41)'2005
  5. Несиметричні кріптосистеми на алгебро-геометричних кодах

Несиметричні кріптосистеми на алгебро-геометричних кодах

О.О. Кузнєцов
Анотації на мовах:


Анотация: Теоретично обґрунтовується побудова несиметричних кріптосистем на алгебро-геометричних кодах. Отримано основні аналітичні вирази, що зв'язують параметри теоретико-кодових схем Мак-Еліса з кодовими характеристиками алгебро-геометричних кодів.