1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(11)'2013
  5. Аналіз напрямків підвищення ефективності функціонування сучасних систем супутникового зв’язку

Аналіз напрямків підвищення ефективності функціонування сучасних систем супутникового зв’язку

С.О. Кравчук, Д.А. Міночкін, О.Я. Сова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проведено аналіз технологій передачі сигналів, що використовуються в наземних безпроводових телекомунікаційних системах (наприклад, надширокосмугові сигнали, OFDM і MIMO), з метою їх застосування для збільшення швидкості передачі в каналі, пропускної здатності системи та раціонального використання спектра систем супутникового зв'язку. Розглянуто проблеми, що виникають при застосуванні цих технологій та можливі напрямки подальших досліджень.


Ключові слова: системи супутникового зв'язку, надширокосмугові сигнали, пропускна спроможність