1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(43)'2005
  5. Підвищення завадо-стійкості радіоканалів телекомунікаційних систем управління і зв‘язку

Підвищення завадо-стійкості радіоканалів телекомунікаційних систем управління і зв‘язку

М. В. Пастухов , Б. В. Остроумов , І. А. Лебедєва
Системи обробки інформації. — 2005. — № 3(43). — С. 204-207.
УДК 621.391.253
Мова статті: українська

Розглянуто питання, пов'язані з підвищенням завадостійкості радіоканалів телекомунікаційних систем (ТС) управління і зв'язку на основі використання нелінійних сигналів із псевдовипадковою перебудовою робочої частоти (ППРЧ-сигналів). Запропоновано алгоритм формування ППРЧ-сигналів.
Ключові слова: завадостійкість, радіоканал, телекомунікаційна система, нелінійний сигнал із псевдовипадковою перебудовою робочої частоти
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пастухов М. В. Підвищення завадо-стійкості радіоканалів телекомунікаційних систем управління і зв‘язку / М. В. Пастухов , Б. В. Остроумов , І. А. Лебедєва  // Системи обробки інформації. — 2005. — № 3. — С. 204-207.