1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(45)'2005
  5. Експертна навчальна система для дистанційного навчання

Експертна навчальна система для дистанційного навчання

Є.І. Бобир, І.Є. Лещенко, В.А. Затхей
Системи обробки інформації. — 2005. — № 5(45). – С. 184-187.
УДК 681.3.01.(075)
Мова статті: українська

При розробці інтелектуальних автоматизованих експертних навчальних систем для дистанційного навчання використовується різний математичний апарат, різні математичні моделі проблемної сфери і управління, що не дозволяє об'єднувати моделі між собою, створювати інтегровані моделі процесу навчання. У статті запропоновано модель експертної навчальної системи, що дозволяє уніфікувати структуру і математичний апарат, який використовується при розробці інтегрованих моделей експертних навчальних систем.
Ключові слова: експертна навчальна система, структура, математичний апарат
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бобир Є.І. Експертна навчальна система для дистанційного навчання / Є.І. Бобир, І.Є. Лещенко, В.А. Затхей  // Системи обробки інформації. – 2005. – № 5(45). – С. 184-187.