1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(50)'2006
  5. Неоптимізаційний детермінований метод виявлення несправностей у нелінійних системах із застосуванням інтервальних математичних моделей

Неоптимізаційний детермінований метод виявлення несправностей у нелінійних системах із застосуванням інтервальних математичних моделей

К.Є. Гера¬сименко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонований метод розв’язання задачі виявлення несправностей є найбільш ефективний, у порівнянні з оптимізаційними методами, для нелінійних систем, описуваних багатопараметричними і багатоекстремальними функціями цілі, що дозволяють виразити в явному вигляді зворотні аналітичні залежності для всіх параметрів об'єкта.