1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(50)'2006
  5. Про моделювання одного з факторів якості інформації в інформаційних системах

Про моделювання одного з факторів якості інформації в інформаційних системах

Г.М. Жолткевич, Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім
Анотації на мовах:


Анотация: В статті проведений повний аналіз моделі поведінки суб’єктів обробки інформації у інформацій¬них системах рівня підприємства. Запропонована авторами модель дозволяє з’ясувати умови за яких зазначені суб’єкти не будуть зацікавлені у викривлені інформації, що забезпечує підвищен¬ня якості останньої.