1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(50)'2006
  5. Алгоритм навчання нейронної мережі для класифікації нестаціонарних даних в режимі реального часу

Алгоритм навчання нейронної мережі для класифікації нестаціонарних даних в режимі реального часу

Г.А. Кірвас
Анотації на мовах:


Анотация: Проведений аналіз архітектури нейронної мережі ARTMAP, яка обробляє нестаціонарні послідовності та має прогнозуючі властивості, що дозволяє швидке, але стійке навчання перевірці гіпотез та адаптивному розпізнаванню послідовності довільних вхідних образів.