1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(50)'2006
  5. Безплатформна комплексна навігаційна система для управління транспортними засобами

Безплатформна комплексна навігаційна система для управління транспортними засобами

В.Г. Макаренко, А.О. Подорожняк, С.В. Рудаков, С.В. Швец
Анотації на мовах:

В статті пропонується інерційно-супутникова безплатформна комплексна навігаційна система для управління транспортними засобами.