1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(51)'2006
  5. Моделювання розрахунково-клірингового центра кластера

Моделювання розрахунково-клірингового центра кластера

Алі Найф Халіл АльхЖуж
Анотації на мовах:


Анотация: Представлено варіант моделі розрахунково-клірингового центра кластера у виді системи масового обслуговування, що забезпечує ефективне проходження фінансових потоків у мережі кластера. Оцінено параметри центра. Проведено варіантні розрахунки ефективності в залежності від розміру трафіка.