1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(51)'2006
  5. Про можливість представлення зразків понять напівсхем маркованими деревами

Про можливість представлення зразків понять напівсхем маркованими деревами

Г.М. Жолткевич, Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім
Анотації на мовах:


Анотация: Запропонована модель зразка поняття напівсхеми в термінах маркованого дерева, яка прояснює структуру зразків понять, що виникають в процесі моделювання предметних областей інформаційних систем засобами абстрактної алгебраїчної моделі – теорії напівсхем.