1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 2(51)'2006
  5. Complex for tests of the onboard equipment of planes and helicopters for electromagnetic compatibility. КИ-БОЛА-ЭМС-В. Tests by external handicaps

Complex for tests of the onboard equipment of planes and helicopters for electromagnetic compatibility. КИ-БОЛА-ЭМС-В. Tests by external handicaps

V. Knyazev, V. Kravchenko, I. Lesnoy, J. Nemchenko, S. Somhiev
Annotations languages:


Description: Complex КИ-БОЛА-ЭМС-В is intended for test of the onboard equipment planes and helicopters by external handicapes under normative documents working now in Ukraine.


Reference:
Kniazev, V.V., Kravchenko, V.I., Lesnoi, I.P., Nemchenko, Iu.S. and Somkhiev, S.B. (2006), “Kompleks dlia ispytanii bortovogo oborudovaniia samoletov i vertoletov na elektromagnitnuiu sovmestimost. KI-BOLA-EMS-V. Ispytaniia vneshnimi pomekhami”, Information Processing Systems, Vol. 2(51), pp. 43-46.