1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(51)'2006
  5. Неспотворююча трансформація спектра багаточастотного сигналу з метою усунення неоднозначностей при вимірі дальності

Неспотворююча трансформація спектра багаточастотного сигналу з метою усунення неоднозначностей при вимірі дальності

І.Г. Лєонов, А.Є. Присяжний, С.В. Волошин
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто метод неспотворюючої трансформації спектра багаточастотного сигналу з метою одержання однопікової автокореляційної функції за рахунок вибору параметрів багаточастотного гетеродина кореляційно-фільтрового пристрою обробки.