1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(51)'2006
  5. Дослідження метода комбінаторної лінеаризації для аналізу стану енергооб‘єктів

Дослідження метода комбінаторної лінеаризації для аналізу стану енергооб‘єктів

І.В. Пантєлєєва
Анотації на мовах:

Проведено аналіз одного з можливих методів оцінки параметрів електричних сигналів та запропоновано шлях удосконалення даного методу діагностики сигналів.