1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(51)'2006
  5. Про роботу акустооптичного датчика при великих амплітудах звуку

Про роботу акустооптичного датчика при великих амплітудах звуку

О.І. Стрелков, С.Є. Кальний, Т.О. Стрілкова, В.В. Карнаух
Анотації на мовах:


Анотация: На основі корпускулярних уявлень проаналізовано вплив нелінійностей при дифракції світла на ультразвуці великої інтенсивності. Проведено аналіз деяких процесів розпаду фононів і показано, що кути дифракції нових максимумів значно, на десятки відсотків, відрізняються від кутів початкових максимумів.