1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(12)'2013
  5. Виявлення радіолокаційного хаотичного сигналу при флуктуації його параметрів шляхом застосування сурогатних сигналів

Виявлення радіолокаційного хаотичного сигналу при флуктуації його параметрів шляхом застосування сурогатних сигналів

К.С. Васюта, Ф.Ф. Зоц
Анотації на мовах:


Анотация: У реальних умовах поширення радіохвиль і при відбитті від рухомої складної цілі форма хаотичних радіолокаційних сигналів сильно спотворюється. При цьому значно погіршується якість їх обробки. У роботі для підвищення якості виявлення хаотичного радіолокаційного сигналу з флуктуючими параметрами пропонується застосування технології формування сурогатних сигналів. Алгоритм формування сурогатних сигналів дозволяє зберігати спектральні, кореляційні та нелінійні властивості сигналів. На основі формування таких клонів сигналу в роботі запропоновано статистичне усереднення шуму спостереження та флуктуацій параметрів сигналу при їх нормальному законі розподілу. Застосування сурогатних сигналів при обробці хаотичних сигналів дозволяє підвищити імовірність їх правильного виявлення на 10 – 20 %.


Ключові слова: хаотичний сигнал, флуктуації параметрів, сурогатний сигнал, якість виявлення