1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(52)'2006
  5. Підхід до розробки моделі внутрішньої мови для системи підтримки ухвалення рішень

Підхід до розробки моделі внутрішньої мови для системи підтримки ухвалення рішень

Б.М.Судаков, О.В.Першин
Анотації на мовах:


Анотация: Показано, що модель внутрішньої мови системи необхідно будувати на базі теорії категорій і багатозначного числення присутності, що надає широкі можливості для опису зв'язків по присутності між об'єктами, їх властивостями і атрибутами в наочній області і що враховують невизначеність і суперечність знань.