1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(52)'2006
  5. Конверсія випромінювання імпульсних тераватних лазерів у релятивістські електронні пучки та рентгенівське випромінювання для дії на об’єкти

Конверсія випромінювання імпульсних тераватних лазерів у релятивістські електронні пучки та рентгенівське випромінювання для дії на об’єкти

В.І. Карась, Б.М. Гавриленко, О.В. Заліван
Системи обробки інформації. — 2006. — № 3(52). С. 155-164.
УДК 533.9
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Тераватні імпульси або навіть петаватного рівня дають можливість вивчати такі особливості взаємодії короткоімпульсного випромінювання мікронної довжини хвилі з речовиною при густинах потоку енергії 1021 Вт/см2: можливі експерименти з часовим розрізненням у 100 фемтосекунд або менше; результуюче електричне поле майже в 100 разів більше кулонівського поля, яке зв‘язує електрони в атомі; питома густина енергії більше ніж 3108 Джсм–2, котра відповідає тепловому випромінюванню абсолютно чорного тіла при температурі 10 кеВ та еквівалентна тиску світла близько 100 Гбар; середня коливальна енергія електронів досягає 10 МеВ; реалізовані різноманітні механізми прискорення електронів і іонів плазми кільватерними хвилями, що збуджуються інтенсивним лазерним імпульсом; незважаючи на маленьку глибину проникнення лазерного випромінювання в щільні середовища, внаслідок коливання та прискорення електронів та наступного випромінювання ними „жорстких” квантів гальмівного випромінювання пораження такими лазерами радіоелектронної апаратури буде дуже ефективним.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Карась В.І., Гавриленко Б.М., Заліван О.В. Конверсія випромінювання імпульсних тераватних лазерів у релятивістські електронні пучки та рентгенівське випромінювання для дії на об’єкти. Системи обробки інформації. 2006. № 3(52). С. 155-164.