1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(52)'2006
  5. Критерії і показники ефективності нелінійних перетворень симетричних крипто-алгоритмів

Критерії і показники ефективності нелінійних перетворень симетричних крипто-алгоритмів

А.А. Юкальчук
Анотації на мовах:


Анотация: Аналізуються критерії і показники ефективності нелінійних перетворень булевих функцій, що задаються апаратом. Досліджується їх можливості для адекватної оцінки ефективності нелінійних вузлів завішування симетричних криптоалгоритмів.