1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(53)'2006
  5. Дослідження впливу основних параметрів ортогональних багаточастотних лінійно-частотно-модульованих сигналів на області локалізації зміряних поляризаційних векторів

Дослідження впливу основних параметрів ортогональних багаточастотних лінійно-частотно-модульованих сигналів на області локалізації зміряних поляризаційних векторів

О.О. Мартинчук, Г.М. Качуровський, Г.М. Зубрицький, О.Л. Смірнов
Анотації на мовах:

Наведені результати дослідження впливу основних параметрів зондуючих ортогональних сигналів на елементи коваріаційної поляризаційної матриці поляризаційного вектора шляхом оцінки відмінностей початкової області локалізації і одержаної за наслідками вимірювання.