1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(53)'2006
  5. Корекція спотворень зображення, обумовлених рівномірним зрушенням

Корекція спотворень зображення, обумовлених рівномірним зрушенням

Є.Д. При¬лепський
Анотації на мовах:

Розглянутий метод підвищення точності вимірювання АФР ближнього поля антен лінійним зондом у вигляді лінійної ФАР із дискретно-комутаційними фазообертачами.